Psychosomatische Fysiotherapie

Gezondheidsklachten zonder duidelijk lichamelijke oorzaak? In dit soort situaties kan de hulp van een psychosomatisch fysiotherapeut een groot verschil maken.

De psychosomatisch fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, pijn en vermoeidheid. Psychische en sociale factoren kunnen een rol spelen. Ook blijkt vaak dat er sprake is van een verstoring van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, of tussen spanning en ontspanning. De psychosomatisch fysiotherapeut helpt om weer in balans te komen.

Door adem- en ontspanningsoefeningen leert u voelen hoe uw lichaam reageert, kunt u sommige automatische reacties afleren of juist herstellende reacties aanleren.

Ook worden technieken van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) gebruikt: een manier van behandelen die niet tot doel heeft de klachten te bestrijden, maar om vaardigheden te verbeteren.

Positieve Gezondheid is het uitgangspunt. Hierbij wordt een invalshoek gekozen waarbij het accent niet ligt op de ziekte maar op de mens zelf, op veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt.

Psychosomatische fysiotherapie is bij uitstek geschikt bij:
– stressgerelateerde klachten zoals moeite met ontspannen, druk op de borst of hartkloppingen, onverklaarde spier- en gewrichtspijn, ademhalingsproblemen, slecht slapen, verhoogde prikkelbaarheid en spanningshoofdpijn
– aandoeningen als overspanning en burn-out, fibromyalgie, CVS, postwhiplashsyndroom, CRPS, chronische pijn, hyperventilatie en SOLK

Samenwerking

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals huisarts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.