Haptotherapie

Haptonomie houdt zich bezig met alles wat met voelen en het gevoelsleven te maken heeft. Ons gevoel is ons grootste zintuig, het bevindt zich overal tussen onze kruin en tenen en laat ons van alles ervaren zoals koude en warmte, hard en zacht en een prettige of onprettige aanraking. Wij ervaren dan in eerste instantie van alles via onze huid. Maar we voelen en ervaren ook van alles binnen in onszelf. Dat is ons gemoed, onze emotionele gewaarwording.

Voor de zelfontwikkeling heb je bevestiging van mensen in je omgeving nodig. Een bevestiging waarbij je jezelf als goed en waardevol ervaart, je geborgen voelt, je gedragen weet. Wanneer je wordt afgerekend op wie je bent, kun je jezelf niet openen. Je zult eerder boos worden of op slot gaan. Wanneer je open kunt zijn over jezelf geeft dat levenskracht en vitaliteit. Deze ingrediënten heb je juist nodig als je ergens in je leven bent vastgelopen.

In onze samenleving zien we over het algemeen een rationele benadering van het leven. Daardoor zijn mensen geneigd zich aan te passen, keuzes te maken en/of gedrag te vertonen waarvan wij denken dat de omgeving dat van ons verwacht of bij ons wenst. Dit zien we terug in onze opvoeding, schoolopleiding, onze relatie met de partner, familie, vrienden en bekenden. Op zich is dat niet verkeerd, maar door niet te luisteren naar ons gevoel gaan we soms een andere richting op dan ons innerlijk kompas aangeeft. In dat geval maken we wellicht zelfs keuzes die niet bij ons passen en onszelf dus niet goed doen. Dit kan uiteindelijk leiden tot bijvoorbeeld ontevredenheid, onrust, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische klachten.

Door te bewegen naar haptonomie ben je in staat meer bewust te worden van je gevoel, beleving en ervaring. Hiermee kun je gaan ontdekken hoe je vanuit jezelf keuzes kunt maken, richting kunt geven en daar zelf verantwoordelijkheid voor kunt dragen. Het is een beweging naar je eigen vermogens en je mogelijkheden.

Haptotherapie
Gevoelservaringen gaan altijd vóór het denken en praten uit. Een mens kan zich hiervan bewust zijn, maar ook niet. Gevoelens kunnen prettig zijn, lastig, beangstigend en nog veel meer. Je kunt ze ook verwelkomen, rationaliseren, ontkennen of vervormen. Als we er naar kunnen en mogen luisteren, zijn we in staat de keuzes te maken die bij ons horen.

Als het gevoelsleven zich niet goed heeft kunnen ontwikkelen heeft dat gevolgen voor ons. Bijvoorbeeld als gevoelens niet bewust zijn of gedurende langere tijd stelselmatig genegeerd of ontkend worden of door verschillende ervaringen verstoord zijn geraakt. Er kunnen klachten ontstaan; fysiek, mentaal of relationeel. In de haptonomische begeleiding leren we weer vertrouwt te raken met ons gevoel, zowel in ons lichaam als in ons gemoed. Je leert weer te herkennen wat er gevoelsmatig bij je leeft. Hierdoor kan inzicht ontstaan over de herkomst van je klachten, leer je om te gaan met de gevoelens die hebben geleid tot de klachten en kun je ontdekken wat gevoelsmatig voor jou van belang is. Als we het voelen en denken met elkaar kunnen verbinden, ontstaat er een andere manier van luisteren naar onszelf en anderen. Het onbedoelde aangepaste gedrag kunnen we loslaten en daarmee groeien naar een authentieke manier van leven.

Haptotherapie is specifiek en afgestemd op jou als persoon. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van diverse manieren om tot gevoelsmatige inzichten te komen. Bijvoorbeeld fysieke oefeningen als balans, nabijheid en beweging. Ook wordt er gebruik gemaakt van aanraking en worden er gesprekken gevoerd over datgene wat naar boven komt tijdens de begeleiding.

Wilt u graag een afspraak maken, dat kan bij ons ook online. Klik hier.

 

Klik hieronder voor meer informatie;

Haptonomie: voor wie?

Lichamelijke klachten: spierverkrampingen zoals nek en rugklachten, hyperventilatie, hoofdpijn, vermoeidheid, angst, onrust, slaapproblemen, wisselende fysieke klachten, chronische pijn, whiplash.

Mentale klachten: somberheid, gevoel van overmatige angst, ‘burn-out’ en gevoelens van stress, arbeidsgerelateerde klachten, negatief zelfbeeld, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoel, identiteitsproblemen, faalangst, relationele problemen, problemen rondom intimiteit en nabijheid.

Persoonlijke ontwikkeling:
Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens, moeite met aangeven van grenzen. Vragen met betrekking tot persoonlijke groei en zingeving.
Gestagneerde ontwikkeling: het gevoel hebben niet op je plek te zijn, niet lekker in je lijf te zitten of onvrede met een bestaande situatie hebben of niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt. Verwerkingsproblematiek zoals bij overlijden, echtscheiding, ziekte, handicap en traumatisering bij bijvoorbeeld incest of fysiek/emotioneel geweld.