Kinderfysiotherapie

Kinderen houden van bewegen en spelen. Het is belangrijk om ze hierin te stimuleren, want door te bewegen ontwikkelen kinderen hun motoriek. In sommige gevallen is er echter sprake van een gestagneerde of vertraagde motorische ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op dit vlak en helpt kinderen met motorische problemen.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?
Een bezoek aan de kinderfysiotherapeut kan raadzaam zijn wanneer uw kind;

Bijzondere problemen
De kinderfysiotherapeut behandeld ook kinderen met aangeboren afwijkingen, zoals; klompvoetjes, heupafwijkingen, Erbse parese, hart- en of longafwijkingen. Ook kinderen met syndroom van Down of ernstige ontwikkelingsproblemen kunnen bij ons terecht. Kinderen met pijnklachten of herstel na een botbreuk hebben vaak veel baat aan kortdurende ondersteuning. Een andere belangrijke doelgroep zijn de tieners of jongeren die door pijnklachten soms langdurig moeten verzuimen van school of sport.

De behandeling
Bij de eerste afspraak vindt er een gesprek met kind en ouders plaats. We onderzoeken waar uw kind last van heeft of wat het graag wil leren en waar u als ouders tegen aan loopt. Daarna doen we een aantal opdrachten of spelletjes om te kijken hoe de betreffende motoriek ontwikkeld is en hoe uw kind beweegt. In de daaropvolgende afspraken gaan we spelenderwijs oefenen. Soms krijgt uw kind een oefening mee naar huis.

Samenwerking
Uw kind staat bij Gezondheidspraktijk Mesrits altijd centraal. We hebben een gespecialiseerde Kinder-Manueeltherapeut in huis en werken natuurlijk samen met de school en/of andere behandelaren van uw kind. Kortom, wij zorgen ervoor dat uw kind altijd de best passende begeleiding krijgt.

 

Kinderfysiotherapie aan huis

Wanneer de situatie daar om vraagt, is het uiteraard ook mogelijk om een afspraak voor kinderfysiotherapie bij u thuis te laten plaatsvinden. Ook kunnen we uw kind op school bezoeken. Een observatie in de klas of tijdens de gymles is vaak heel zinvol.